Resources

As part of EQUIP-Tanzania we worked with a wide number of stakeholders across national, district and local levels in Tanzania and produced a wide range of resources, including training materials, story books, toolkits and practice papers in Swahili and English. This database is aimed to ensure that these resources are available to all stakeholders in Tanzania and beyond. Please use the filter function below to access the resources. Whether you are an education officer working in Tanzania, a development partner working elsewhere or you play any another role in the education sector, we hope these resources will support and inspire your work.

ResourceExcerptImageLinkresource_category_hfilter
Muhtasari wa ushahidi wa zoezi la kuboresha ufundishaji (INSET Practice paper)

Download (english)

policymakers-and-practitioners
Muhtasari wa ushahidi wa zoezi la kuboresha miundombinu (Improving infrastructure Practice Paper)

Download

policymakers-and-practitioners
Muhtasari wa ushahidi wa zoezi la mpango wa utayari wa kujiunga na shule (School Readiness Programme Practice Paper)

Download

policymakers-and-practitioners
Muhtasari wa ushahidi wa zoezi la shughuli za uzalishaji kipato (Income generating Activity Practice Paper)

Download

policymakers-and-practitioners
Muhtasari wa ushahidi wa zoezi la umoja wa mzazi na mwalimu (Parent Teacher Partnerships Practice Paper)

Download

policymakers-and-practitioners
Tathmini ya Mpango wa Utayari wa kuanza shule Tanzania kwa kutumia IDELA (Assessing the Impact of School Readiness Program in Tanzania using IDELA)

Download

early-childhood-educator
Mwongozo wa matumizi ya pikipiki (The motorcycle guide)
Mwongozo wa matumizi ya pikipiki (The motorcycle guide)

Download

ward-education-officers
Muongozo wa uongozi na utawala wa shule (Guidelines for school leadership and management)

Download

ward-education-officers
Muongozo wa matumizi ya ruzuku ya Afisa elimu kata (WEO training manual: WEO reports)

Download

ward-education-officers
Kiongozi cha mafunzo ya WEO 2018 (Continuous professional development for WEOs 2018)

Download

ward-education-officers
Mafunzo endelevu kwa maafisa elimu kata – muongozo wa mwezeshaji (Continuous professional development for WEO – facilitators guide)

Download

ward-education-officers
Mwongozo wa mafunzo ya klabu ya uwezeshaji wa wanafunzi (Training manual for JUU club)

Download

teachers
Moduli GRP – Kufundisha na kujifunza kunakozingatia jinsia- Mratibu (Gender-responsive pedagogy – teachers)

Download

teachers
EGR Moduli 11: Msamiati – mratibu (EGR Module 11: Vocabulary – teachers)

Download

teachers
Moduli 10 – Misingi ya kuandika (EGR Module 10: Basics of writing)

Download

teachers
Moduli 9 kutenganisha na kuunganisha fonimu – Mratibu (EGR Module 9: Decoding and blending – teachers)

Download

teachers
Moduli 8 Foniki – Mratibu (EGR Module 8: Phonics – teachers)

Download

teachers
Moduli 7 Mwongozo Utambuzi wa sauti – Mratibu (EGR Module 7: Sound awareness – teachers)

Download

teachers
Moduli 7 – Kazi za mwanafunzi katika kujifunza kuongeza na kupunguza hadi vitu 20 – Mratibu (EGM Module 7: Pupil’s learning activities for addition and subtraction)

Download

teachers
Moduli 6 Sauti ya herufi, jina la herufi na silabi- Mratibu (EGR Module 6: Letter sounds, letter names and syllables – teachers)

Download

teachers
Moduli 5-Kazi za mwanafunzi katika kujifunza dhana za namba- Mratibu (EGM Module 5: Pupil’s learning activities for number concept – teachers)

Download

teachers
Moduli 4 zana za Kufundishia Kuhesabu na matendo katika namba- Mratibu (EGM Module 4: Teaching aids for counting and operations – teachers)

Download

teachers
Moduli 3 Tathmini ya mwanfunzi na msaada kwa wanafunzi wanaojifunza wa shida – Mratibu (EGR Module 3: Students performance and supporting struggling learners)

Download

teachers
Moduli 3 Shughuli za Ujifunzaji Kujenga dhana ya namba- Mratibu (EGM Module 3: Pupil’s learning activities to develop number concepts)

Download

teachers
Moduli 3 – Shughuli za Ujifunzaji Kujenga dhana ya namba – Mratibu (EGM Module 3: Pupil’s learning activities to develop number concepts)

Download

teachers
Moduli 2-Usimamizi Fanisi wa Darasa – Mratibu (EGR Module 2: Classroom management strategies)

Download

teachers
Moduli 2 Zana za Kufundishia Kujenga dhana za namba – Mratibu (EGM Module 2: Teaching aids to develop number concept)

Download

teachers
Moduli 1 Utaratibu Wa Kuandaa Mazingira yaliyosheheni machapisho – Mratibu (EGR Module 1: Establishing a routine in a print rich environment)

Download

teachers
Moduli 1 Uchunguzi wa Muhtasari ulioboreshwa – Mratibu (EGM Module 1: Examining the revised Maths syllabus for Standard I and II)

Download

teachers
Moduli 12 KUSOMA KWA FAHAMU – Mratibu (EGR Module 12: Comprehension)

Download

teachers
Kazi za mwanafunzi katika kujifunza na kuongeza vitu zaidi ya 20 – Mratibu (EGM Module 8: Pupil’s learning activities for addition beyond 20)

Download

teachers
EGM Moduli ya tisa: Kazi za mwanafunzi katika kujifunza kupunguza vitu zaidi ya 20 (EGM Module 9: Pupil’s learning activities for subtraction beyond 20)

Download

teachers
EGM Modulli ya nane: Kazi za mwanafunzi katika kujifunza kuongeza vitu zaidi ya 20 (EGM Module 8: Pupil learning activities for addition beyond 20 – INSET coordinator)

Download

teachers
Moduli ya saba: Kazi za mwanafunzi katika kujifunza kuongeza na kupunguza vitu hadi 20 (EGM Module 7: Pupil learning activities for addition and subtraction up to 20 – INSET coordinator)

Download

teachers
Moduli ya sita: Vitendo vya Wanafunzi vya Kujifunzia Kuhesabu (EGM Module 6: Pupil learning activities for counting – INSET coordinator)

Download

teachers
Moduli ya sita: Vitendo vya wanafunzi vya Kujifunzia Kuhesabu (EGM Module 5: Pupil learning activities for counting)

Download

teachers
EGR Moduli 4 Kuongeza Usawa wa Kijinsia na ushiriki – Mratibu (EGR Module 4: Increasing gender equity and participation)

Download

teachers
Module ya nne: Zana za Kufundishia Kuhesabu na Matendo Katika Namba (EGM Module 4: Teaching aids for counting and operations – INSET coordinator)

Download

teachers
Moduli ya tatu: Shughuli za Ujifunzaji Kujenga Dhana ya Namba (EGM Module 3: Pupil learning activities to develop number concept – INSET coordinator)

Download

teachers
Moduli ya Pili: Zana za Kufundishia Kujenga Dhana ya Namba (EGM Module 2: Teaching aids for developing number concept – INSET coordinator)

Download

teachers
Moduli ya Kwanza: Uchunguzi wa Muhtasari Ulioboreshwa wa Darasa la I na la II (EGM Module 1: Introduction – INSET coordinator)

Download

teachers
Ruzuku ya Ushirikiano wa wazazi na walimu shuleni- Mwezeshaji (Facilitator’s guide for PTP grant)

Download

parents
Mwongozo wa Mwezeshaji wa Mafunzo ya Uimarishaji wa Utendaji wa Kamati za Shule za Msingi (Facilitator’s guide to school committee strengthening)

Download

parents
Mwongozo wa Muundo na Utendaji Kazi wa Kamati za Shule za Msingi (Guide for school committee formation and functionality)

Download

parents
Mwongozo Wa Mafunzo ya kluba ya uwezeshaji wa wanafunzi (Training manual for JUU club)

Download

parents
Mwongozo wa mafunzo ya kamati ya shule (Trainer’s guide for School Committee)

Download

parents
MWONGOZO wa Kujenga Miundombinu (Construction manual guide – parents)

Download

parents
Muongozo wa matumizi ya ruzuku ya shughuli za kuongeza kipato shuleni (School income generating activity manual – Parents)

Download

parents
Muongozo ruzuku ya PTP kusaidia masuala ya wasichana (PTP grants manual on girls education)

Download

parents
Mpango wa utayari wa kunjiunga na elimu ya sekondari – mwezeshaji (Facilitator’s guide for the Secondary School Readiness Programme)

Download

parents
Mpango wa utayari wa junjiunga na elimu ya sekondari – mwanafunzi (Student’s guide for the Secondary School Readiness Programme)

Download

parents
Mafunzo kwa Kamati za Shule – Mwezeshaji (School committee training- Facilitator guide)

Download

parents
Uongozi na Usimamizi wa shule – Mwezeshaji (School leadership and management – Facilitator guide)

Download

head-teachers
Uongozi na usimamizi wa shule- Mshiriki (School leadership and management – Participant guide)

Download

head-teachers
Mwongozo wa Mafunzo ya Mpango wa maendeleo ya shule (School leadership and management: School development planning training guide)

Download

head-teachers
SLM_Guide for School Development Action Planning

Download

head-teachers
Mwongozo wa mafunzo ya mfumo wa ukusanyaji taarifa shuleni (School information system manual)

Download

head-teachers
Mpango wa Maendeleo ya shule muongozo wa mwezeshaji (School development planning – Students guide)

Download

head-teachers
Mpango wa Maendeleo ya shule muongozo wa mshiriki (School development planning – Participants guide)

Download

head-teachers
Mwongozo wa mafunzo ya kamati ya shule (School committee guide)

Download

head-teachers
MWONGOZO wa Kujenga Miundombinu (Construction manual guide – head teachers)

Download

head-teachers
Mwongozo wa Jamii ya kujifunza jamii za kujifunza – Mwezeshaji (Head teachers’ communities of learning – Participants’ workbook)

Download

head-teachers
Mwongozo wa Jamii ya kujifunza jamii za kujifunza – Mshiriki (Head teachers’ communities of learning – Facilitator’s module)

Download

head-teachers
Muongozo wa matumizi ya ruzuku ya shughuli za kuongeza kipato shuleni (School income generating activity manual – Head teachers)

Download

head-teachers
Muongozo ruzuku ya PTP kusaidia masuala ya wasichana (PTP grants manual on girls education)

Download

head-teachers
Mpango wa utayari wa kujiunga na elimu ya sekondari-Mwezeshaji (Facilitator’s guide to Secondary School Readiness Programme)

Download

head-teachers
Mpango wa utayari wa kujiunga na elimu ya sekondari- Mwanafunzi (Student’s guide to Secondary School Readiness Programme)

Download

head-teachers
Mikutano ya kila wiki wa Walimu- Mwezeshaji (School performance management meeting – Facilitator guide)

Download

head-teachers
Jamii ya kujifunza ya walimu wakuu- muongozo wa uundaji wa jamii ya kujifunza (Head teachers’ communities of learning- Facilitator’s guide)

Download

head-teachers
Yangeyange storybook
Yangeyange storybook

Download

early-childhood-educator
Upendo storybook
Upendo storybook

Download

early-childhood-educator
Shule yangu storybook
Shule yangu storybook

Download

early-childhood-educator
Rede storybook
Rede storybook

Download

early-childhood-educator
Nyuki na Nyigu storybook

Download

early-childhood-educator
Nyoka Mkubwa storybook

Download

early-childhood-educator
Number Flash Cards 1-100

Download

early-childhood-educator
Ninapenda nyumbani storybook
Ninapenda nyumbani storybook

Download

early-childhood-educator
NATAMANI KWENDA SHULE storybook

Download

early-childhood-educator
Mwongozo wa mwezeshaji wa mafunzo (Facilitator’s manual 1)

Download

early-childhood-educator
Mwongozo wa mwezeshajo wa mafunzo (Facilitator’s manual 2)

Download

early-childhood-educator
Mwongozo wa mwalimu jamii msaidizi 2 (CTA Manual 2)

Download

early-childhood-educator
Mwongozo wa mwalimu jamii msaidizi 1 (CTA Manual 1)

Download

early-childhood-educator
Moto storybook
Moto storybook

Download

early-childhood-educator
Kujikinga na Malaria storybook
Kujikinga na Malaria storybook

Download

early-childhood-educator
Kole na Kode storybook
Kole na Kode storybook

Download

early-childhood-educator
EQUIP-T School Readiness Facilitators Guide

Download

early-childhood-educator
Mikutano ya elimu ya Wilaya- Uwezeshaji wa mada (District education meetings topic facilitation guide)

Download

district-education-officers
Mikutano ya elimu ya Wilaya- Uwezeshaji wa mada English (District education meetings topic facilitation guide -English)

Download

district-education-officers
Mikutano ya elimu ya Wilaya- Muwezeshaji (Facilitator’s guide for introduction of the district education meetings)

Download

district-education-officers
Mikutano ya elimu ya Wilaya- Muwezeshaji Kiswahili (Facilitator’s guide for introduction of the district education meetings – Kiswahili)

Download

district-education-officers