Mwongozo wa mafunzo ya mfumo wa ukusanyaji taarifa shuleni (School information system manual)

sam