Moduli 3 – Shughuli za Ujifunzaji Kujenga dhana ya namba – Mratibu (EGM Module 3: Pupil’s learning activities to develop number concepts)

sam